I en ständigt uppkopplad kultur är det inte konstigt att forskning pekar på att endast 1 av 5 lämnar sitt skrivbord till lunch. Detta i sig kan vara vara skadligt för både hälsan så väl som arbetsmoralen på sikt. Hur uppmuntrar man då små raster som är hälsosamma för företag och dess anställda? Gratis frukost och frukt är en lösning som i undersökningar har visat sig göra underverk för arbetstagarnas tillfredsställelse och som även visat sig förbättra arbetsmoral, produktivitet och även generera kamratskap mellan anställda. Detta då gemensamma pauser är avgörande för produktiviteten och gemenskapen medarbetare emellan.

Hälsosam mat har en hel del fördelar och särskilt när det är tillgängligt på arbetsplatsen. Världshälsoorganisationen WHO fann att rätt ingredienser i en ordentligt frukost kan öka hjärnaktiviteten med upp till 20% och minska frånvaron med 15%.

Gratis frukost på jobbet går oftast arbetsgivare obemärkt förbi men har i undersökningar visat sig vara mycket fördelaktiga för produktiviteten. Frukost i sig kan ses som ett produktivitetsverktyg som får anställda på rätt köl, vilket de blir när de inte behöver stressa över att hitta tid för frukost hemma eller att köpa något på vägen. Gratis frukost är dessutom ett relativt billigt sätt att få sina anställda att känna sig nöjda och uppskattade på jobbet.

Frukost synkar medarbetarna och ger dem en bra start på dagen

Gratis frukost under en utsatt halvtimme får dina arbetare att dyka upp samtidigt för att tillsammans starta arbetsdagen. En gemensam frukost synkar även arbetarnas energinivåer, får dem på bättre humör, ökar koncentrationsförmågan och uppmuntrar ett bättre samarbete över hela organisationen som främjar småprat och diskussioner för kunskapsutbyte.

Företagsfrukost ett produktivitetsverktyg

Om man ser sina anställda som en tillgång så kan det vara ekonomiskt försvarbart att investera i deras välbefinnande. Att bjuda på frukost kan då vara ett bra sätt att få upp produktiviteten i företaget.